Znajdujesz się tutaj: Strona główna > Znaki specjalne

Znaki specjalne - Special Marks

Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
Click here to download Adobe Flash Player for proper displaying of this page...
6. Znaki specjalne

6.1. Określenia znaków specjalnych
Znaki specjalne nie służą do wspomagania nawigacji, lecz dla wskazania specjalnego rejonu lub obiektu, o którym informują odpowiednie dokumenty i publikacje nautyczne.
Do znaków specjalnych zalicza się:
6.1.1. Znaki Systemów Zbierania Danych Oceanograficznych -ODAS (Ocean Data Acquisition Systems).
6.1.2. Znaki rozgraniczenia ruchu, gdzie stosowanie konwencjalnego oznakowania toru wodnego może wprowadzić zamęt.
6.1.3. Znaki wysypisk.
6.1.4. Znaki stref ćwiczeń wojskowych.
6.1.5. Znaki kabli lub rurociągów.
6.1.6. Znaki stref rekreacyjnych.

6.2. Dodatkowe znaki specjalne
Znaki specjalne inne niż wymienione w pkt. 6.1. mogą w wyjątkowych okolicznościach być wystawione przez odpowiednie władze administracyjne. Znaki dodatkowe nie mogą kolidować ze znakami nawigacyjnymi; powinny być ogłoszone w odpowiednich dokumentach i publikacjach nautycznych i jak najprędzej zgłoszone do IALA.

6.3. ZNAKI SPECJALNE
  • Znak szczytowy(jeżeli jest): pojedyńczy "leżący" żłóty krzyż (X)
  • Kolor: żółty
  • Kształt: wyróżniający się, lecz nie kolidujący ze znakami nawigacyjnymi.
  • Światło:
    • Barwa: żółta
    • Rytm: dowolny, lecz inny niż dla znaków kardynalnych, bezpiecznej wody, odosobnionego niebezpieczeństwa
Prezentowane znaki mają charakter wzorcowy / przykładowy , w rzeczywistości mogą przybierać zróżnicowane formy.
Wszelkie kopiowanie jest zabronione, wszystkie materiały dydaktyczne zawarte na tej stronie są własnością Autora tej strony.
Copyright © 2006-2010
Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!
What is my IP ?